ევროპული მისიების სამართლებრივი დოკუმენტები. უცნობი საქართველო. რუსიფიკაცია და დაკარგული საისტორიო მეხსიერება.ევროპული რელიგური ინსტიტუციების სამართლებრივი დოკუმენტები. ლექცია 3. ნინო დობორჯგინიძე