თავისუფლების ფილოსოფია. გივი კუპატაძე. ლექცია 1

კანონის პოლიტიკური ეკონომიკა
თავისუფლების ფილოსოფია ლექცია 1, ნაწილი 1

კანონის პოლიტიკური ეკონომიკა
თავისუფლების ფილოსოფია ლექცია 1, ნაწილი 2

კანონის პოლიტიკური ეკონომიკა
თავისუფლების ფილოსოფია ლექცია 1, ნაწილი 3

http://www.youtube.com/watch?v=hCcGFlTMGDQ

კანონის პოლიტიკური ეკონომიკა

თავისუფლების ფილოსოფია ლექცია 1, ნაწილი 4