იმიტირებული სასამართლო პროცესი_1

სამართლის ფაკულტეტის იმიტირებული სასამართლო პროცესები.
უზენაესი სასამართლო, პირველი პროცესი