ანდღულაძე – დავის განხილვის ალტერნატიული საშუალებანი და საპროცესო რეგულირება 1-1

ქეთევან ანდღულაძე – დავის განხილვის ალტერნატიული საშუალებანი და საპროცესო რეგულირება, ლექცია 2, მოლაპარაკება, ნაწილი 1

http://www.youtube.com/watch?v=Ysdwx7_Nhcs#t=87