ვადაზე ადრე გათავისუფლების სისტემა – N7 – ტატო ქელბაქიანი

ტატო ქელბაქიანი – არასრულწლოვან მსჯავრდებულთა რესოციალიზაციის პროცესი, ადგილობრივი და საერთაშორისო სტანდარტები და პრაქტიკა – N7  ვადაზე ადრე გათავისუფლების სისტემა