კოსმოსური სხივების ფიზიკა, ლექცია 11, ბიძინა კაპანაძე, ილიას სახ. უნივერსიტეტი, M004-3-04259-

http://www.youtube.com/watch?v=dX2HAflOZ28 – cosmic 11.1