ძველი საბერძნეთის ისტორია. III ლექცია. ჰომეროსის ეპოქა (ძვ. წ.XI-IX სს.). მალხაზ თორია. Ilia State University HUM-HIST-EUR-EL-104

 

 

ძველი საბერძნეთის ისტორია. III ლექცია.  I  ნაწილი. ჰომეროსის ეპოქა (ძვ.წ.XI-IX სს.). მალხაზ თორია. Ilia State University HUM-HIST-EUR-EL-104

 

ძველი საბერძნეთის ისტორია. III ლექცია.  II  ნაწილი. ჰომეროსის ეპოქა (ძვ.წ.XI-IX სს.). მალხაზ თორია. Ilia State University HUM-HIST-EUR-EL-104

 

ძველი საბერძნეთის ისტორია. III ლექცია.  III ნაწილი. ჰომეროსის ეპოქა (ძვ.წ.XI-IX სს.). მალხაზ თორია. Ilia State University HUM-HIST-EUR-EL-104