მენეჯმენტი და ორგანიზაციული ქცევა განათლებაში, მაია ბიწაძე M003-2-03909, ლექცია 8, ნაწილი 1,2,3

ლექცია 8, ნაწილი 1

ლექცია 8, ნაწილი 2

ლექცია 8, ნაწილი 3