პოტენციალთა მეთოდი მათ. ფიზიკაში. ლექცია 6. ნაწილი 2. მარტივი ფენის პოტენციალის თვისებები. მერაბ სვანაძე. Ilia State University. M004-2-04134