სამართლის ფაკულტეტის კონფერენცია 1

ზვიად ამირანაშვილი, თემა: სამართლებრივი მეგობარი (amicus curiae)

One comment

 1. ზვიადი გახლდათ ერთ ერთი საუკეთესო ჩემი სტუდენტი, რომელიც აღჭურვილია უკვე პროფესიული, სასამართლო უნარ ჩვევებით და მაღალი შეფასება დაიმსახურა ილიას უნივერსიტეტის მიერ უზენაეს სასამართლოში ჩატარებულ იმიტირებულ ნაფიც მსაჯულთა სხდომაზე. ზვიადი გამოირჩევა სხარტი აზროვნებითა და ეფექტური პრეზენტაციებით. ასეთი იურისტები იმსახურებენ წარმატებას იურიდიულ პროფესიაში შესვლისას.

  გიორგი ტურაზვილი
  სისხლის სამართლის, იურიდიული ეთიკისა და
  სასამართლო უნარ ჩვევების სპეციალისტი.
  ილიას უნივერსიტეტის ლექტორი.
  ადვოკატი

Comments are closed.