სამართლის ფაკულტეტის საჯარო ლექცია

მასტერკლასი კაზუსების ამოხსნების მეთოდებში. ქეთევან ჩამოხაშვილი

http://www.youtube.com/watch?v=Cny40gpgjWo