სამართლის ფაკულტეტის საჯარო ლექცია

სააჯარო ლექცია/სემინარი ” მოქალაქეობის არმქონე პირთა შემცირების და მოქალაქეობის არმქონე პრევენციების შესახებ ”

http://www.youtube.com/watch?v=34d3Xegy_wg