სამართლის ფაკულტეტის საჯარო ლექცია

მედეა მათიაშვილი.ამერიკის იურისტთა ასოციაცია.