შრომის სამართალი, ლექცია 1, საბოლოო ანგარიშწორების საკითხი შრომითსამართლებრივი ურთიერთობის შეწყვეტისას, ნაწილი 1, თამარ რევაზიშვილი, Ilia State University

 

თამარ რევაზიშვილი, შრომის სამართალი, საბოლოო ანგარიშწორების საკითხი შრომითსამართლებრივი ურთიერთობის შეწყვეტისას,  ლ.1-1