უმაღლესი ალგებრა. 2013-2014 წწ. 4 ლექცია. ევკლიდეს ალგორითმი. გიორგი რაქვიაშვილი. Ilia State University