რისკებისა და საჭიროებების შეფასება, სასჯელის ინდივიდუალური დაგეგმვა

ტატო ქელბაქიანი, №5 რისკებისა და საჭიროებების შეფასება, სასჯელის ინდივიდუალური დაგეგმვა