უმაღლესი ალგებრა და ანალიზური გეომეტრია. 2012-2013 წწ. 4(16) ლექცია. ვექტორთა ალგებრის გამოყენება. გიორგი რაქვიაშვილი. Ilia State University. MATH GEN 103