უმაღლესი ალგებრა და ანალიზური გეომეტრია. 2012-2013 წწ. 4.1 ლექცია. კუბური განტოლება (დასასრული). გიორგი რაქვიაშვილი. Ilia State University. MATH GEN 103