უმაღლესი ალგებრა და ანალიზური გეომეტრია. 2012-2013 წწ. 4.2 ლექცია. პრიმიტიული ფესვები ერთიდან. გიორგი რაქვიაშვილი. Ilia State University. MATH GEN 103