საბანკო და სადაზღვევო საქმე, სუბროგაცია და რეგრესი, ლექცია 3, ნაწილი 1, ნინო ნიავაძე, Ilia State University