ზურაბ სანიკიძე ლექცია 3

ინდივიდუალური პასუხისმგებლობის პრინციპები საერთაშორისო სამართალში. ლექცია3. ნაწილი 1 http://www.youtube.com/watch?v=e9FJMKQqwW8

ინდივიდუალური პასუხისმგებლობის პრინციპები საერთაშორისო სამართალში. ლექცია 3. ნაწილი 2

http://www.youtube.com/watch?v=hvV6vyrAMwI

ინდივიდუალური პასუხისმგებლობის პრინციპები საერთაშორისო სამართალში. ლექცია 3. ნაწილი 3

http://www.youtube.com/watch?v=ZOerlhvSMSM

ინდივიდუალური პასუხისმგებლობის პრინციპები საერთაშორისო სამართალში. ლექცია 3. ნაწილი 4

http://www.youtube.com/watch?v=obdRjsYBWJY