რატომ მოგვწონს ან არ მოგვწონს ერთმანეთი? შესავალი ნაწილი

კურსი: რატომ მოგვწონს ან არ მოგვწონს სხვები. შესავალი ნაწილი. ნინო ჯავახიშვილი