ეკონომიქსი; ლექცია 18

დიმიტრი ჯაფარიძე, გამომუშავება და დისკრიმინაცია. ლექცია 18, ნაწილი 1

დიმიტრი ჯაფარიძე-გამომუშავება და დისკრიმინაცია. ლექცია 18, ნაწილი 2