ეკონპმოქსი; ლექცია 19

დიმიტრი ჯაფარიძე-შემოსავლის უთანაბრობა და სიღარიბე. ლექცია 19, ნაწილი 1

დიმიტრი ჯაფარიძე-შემოსავლის უთანაბრობა და სიღარიბე. ლექცია 19, ნაწილი 2