ეკონომიქსი; ლექცია 21

დიმიტრი ჯაფარიძე, ეროვნული შემოსავლის გამოთვლა. ლექცია 21, ნაწილი 1

დიმიტრი ჯაფარიძე, ეროვნული შემოსავლის გამოთვლა. ლექცია 21, ნაწილი 2