ეკონომიქსი; ლექცია 24

დიმიტრი ჯაფარიძე-დანაზოგები, ინვესტიციები და ფინანსური სისტემა. ლექცია 24, ნაწილი 1

დიმიტრი ჯაფარიძე-დანაზოგები, ინვესტიციები და ფინანსური სისტემა. ლექცია 24, ნაწილი 2