არასრულწლოვნებთან მიმართ მარლთმსაჯულების განხორციელების წესი და პირობები ნაწილი 2

ტატო ქელბაქიანი, არასრულწლოვნებთან მიმართ მარლთმსაჯულების განხორციელების წესი და პირობები ნაწილი 2