არასრულწლოვნებთან მიმართ მარლთმსაჯულების განხორციელების წესი და პირობები ნაწილი 1

 

ტატო ქელბაქიანი,  არასრულწლოვნებთან მიმართ მარლთმსაჯულების განხორციელების წესი და პირობები ნაწილი 1