იმიტირებული სასამართლო პროცესი_3

სამართლის ფაკულტეტის იმიტირებული სასამართლო პროცესები.
უზენაესი სასამართლო, მესამე პროცესი