ასტრონომიის რჩეული თავები, ლექცია 9, ბიძინა კაპანაძე, M004-

თანამედროვე ასტრონომიული დაკვირვებები, ლექცია 9, ნაწილი 4, ბიძინა კაპანაძე, Ilia State University