ქრისტიანული არქეოლოგია. ლექცია 20 – სამონასტრო ცხოვრების აღმავლობა განვითარებული შუა საუკუნეების საქართველოში. ამ ეპოქის მონასტრების ორგანიზაციული და ხუროთმოძღვრული სტრუქტურა, ლიტურგიული ტიპიკონი, ყოველდღიური ყოფა. ვარძიის კლდეში ნაკვეთი სამონასტრო ანსამბლის ხუროთმოძღვრული სტრუქტურა და დანიშნულება. პროფესორი ნოდარ ბახტაძე. Ilia State University, ARCH EL 105