შუა საუკუნეების საქართველოს არქეოლოგია. ლექცია 23 – გვიანი შუა საუკუნეების ურბანული ძეგლების არქეოლოგიური კვლევა საქართველოში. ნაქალაქარი გრემი. Ilia State University, M008-2-08350