შუა საუკუნეების საქართველოს არქეოლოგია. ლექცია 24 – ადრეული შუა საუკუნეების აღმოსავლეთ საქართველოს ნაქალაქარების არქეოლოგიური კვლევის შედეგები. ნაქალაქარი ურბნისი. Ilia State University, M008-2-08350