შუა საუკუნეების საქართველოს არქეოლოგია. ლექცია 29 – განვითარებული შუა საუკუნეების ქართული ურბანული ცენტრების არქეოლოგიური კვლევის შედეგები. დმანისის ნაქალაქარი. Ilia State University, M008-2-08350