შუა საუკუნეების საქართველოს არქეოლოგია. ლექცია 28 – ადრეული ქართული მონასტიციზმის ძეგლების არქეოლოგიური კვლევა. ასურელ წმინდა მოღვაწეთა ძალისხმევით დაარსებულ უდაბნო–მონასტერთა შესწავლის ასპექტები. სამონასტრო ცხოვრების საერთო სურათი და განვითარების ეტაპები გარეჯის მონასტრებში (დოდორქის მონასტრის არქეოლოგიური კვლევის შედეგები). Ilia State University, M008-2-08350