საერთაშორისო ბიზნეს ორგანიზაციები, ლექცია 1.0

პაპუნა პაპიაშვილი, საერთაშორისო ბიზნეს ორგანიზაციები, ლექცია 1.0, სალექციო კურსის აღწერა, საერთაშორისო ორგანიზაციების მთავარი კლასიფიკატორები