იდენტობის თეორია. მე-4 ლექცია. სეკულარიზაციის და ანტი-სეკულარიზაციის მომხრეების დებატები მე-20 საუკუნის მეორე ნახევარში და 21-ე საუკუნის დასაწყისში. გიგი თევზაძე. M001-2-01225-04.

ქრისტიანული არქეოლოგია. ლექცია 16. სამონასტრო ცხოვრების სურათი განვითარებული შუა საუკუნეების ქართულ მონასტრებში. ალევის სამების მონასტერში ჩატარებული არქეოლოგიური კვლევა–ძიების შედეგები. პროფესორი ნოდარ ბახტაძე. Ilia State University, M008-2-08343

ქრისტიანული არქეოლოგია. ლექცია 17. აღმოსავლეთ საქართველოს მთიანეთის უდაბნო–მონასტრების სპეციფიკა ისტორიულ ხევში მდებარე ოქროს მამაწმინდის მონასტრის არქეოლოგიური კვლევა–ძიების შედეგების მიხედვით. პროფესორი ნოდარ ბახტაძე. Ilia State University, M008-2-08343

ქრისტიანული არქეოლოგია. ლექცია 18 – განვითარებული შუა საუკუნეების ქართული სოფლებისა და თავდაცვითი სისტემების არქეოლოგიური კვლევის შედეგები. ქვემო ქართლის კლდის სოფლები განვითარებულ შუა საუკუნეებში. პროფესორი ნოდარ ბახტაძე. Ilia State University, ARCH EL 105