შუა საუკუნეების საქართველოს არქეოლოგია. ლექცია 25 – ადრეული ქართული მონასტიციზმის ძეგლების არქეოლოგიური კვლევა. ჭიათურის რაიონში, მდინარე ყვირილას აუზში ახლადმიკვლეული კლდეში ნაკვეთი უდაბნო–მონასტრები. Ilia State University, M008-2-08350