შუა საუკუნეების საქართველოს არქეოლოგია. ლექცია 26 – სამონასტრო ცხოვრების აღმავლობა განვითარებული შუა საუკუნეების საქართველოში (გუდარეხის მონასტერში ჩატარებული არქეოლოგიური კვლევების შედეგების მიხედვით). Ilia State University, M008-2-08350