შუა საუკუნეების საქართველოს არქეოლოგია. ლექცია 27 – შუა საუკუნეების ქართული უდაბნო–მონასტრების ორგანიზაციული და ხუროთმოძღვრული სტრუქტურა (ბედიანის სატრაპეზოს არქეოლოგიური კვლევა). Ilia State University, M008-2-08350